Dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz - Odczyty

Dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz

studiował w latach 1993 - 2000 w Akademii Medycznej w Warszawie, a od 2002 roku pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2003 roku odbył półroczny staż w referencyjnym ośrodku w Europie zajmującym się chirurgią i transplantacją wątroby –  Liver Transplant Unit szpitala King’s College Hospital w Londynie.

Jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej. W roku 2007 zdobył tytuł doktora nauk medycznych. Jego praca doktorska zatytułowana „Ocena wybranych czynników wzrostu i cytokin u chorych poddanych resekcji wątroby” została nagrodzona wyróżnieniem rektorskim.

W okresie 2008 – 2016, łącznie cztery lata,  pracował w Wielkiej Brytanii w renomowanych szpitalach

londyńskich na oddziałach zajmujących się chirurgią wątroby, trzustki oraz przeszczepieniami wątroby takich
jak Royal Free Hospital (University College London) oraz Hammersmith Hospital (Imperial College London). 

Początkowo jako Senior Fellow a następnie jako Consultant. Cały czas współpracuje z ośrodkami zachodnimi 

we wdrażaniu nowych innowacyjnych metod leczenia.

W 2012 roku, jako do tej pory jedyny chirurg z Polski, zdał prestiżowy Europejski Egzamin z Chirurgii Hepatobiliarnej (EBSQ Examination in HPB Surgery, Paris, France). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.  Dr Kornasiewicz jest autorem prac prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych. Jest pierwszym autorem lub współautorem 42 prac opublikowanych w czasopismach zagranicznych i polskich oraz autorem 6 rozdziałów książek z dziedziny chirurgii.

Dr hab. n. med. Oskar Kornasiewicz - Nagrody